ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ważne zmiany:
1. par. 4 pkt. 1: zmiana dotycząca kwarantanny po skierowaniu na wymaz – obecnie jest nakładana już w dniu zlecenia testu (zmiana postulowana, ponieważ dotychczasowy zapis wymagał wystawienia ZLA na dzień testu)


2. par. 4 pkt 4: wprowadzono zawieszenie izolacji/kwarantanny na czas udania się do przychodni celem przeprowadzenia badania fizykalnego (zapis postulowany, z uwagi na niejasną sytuację pacjentów izolowanych, których z różnych przyczyn trzeba zbadać, a wiele osób wskazywało, że łatwiej zorganizować wizytę w przychodni niż domową). Oczywiście nadal pozoostaje możliwość realizacji wizyty domowej.

3. Testy antygenowe w POZ. Tam, gdzie jest problem z dostępem do PCR, lub gdy pacjent jest i tak badany w POZ, a nie ma diagnozy, wreszcie – dla personelu medycznego w POZ. Za każdy test antygenowy z pobraniem wymazu z użyciem własnych odczynników NFZ płaci 74,43 zł. Za samo pobranie materiału do testu – 42,03 zł. Pod adresem https://testyantygenowe.mz.gov.pl/ udostępniony został formularz do składania zapotrzebowania. Przekazywane testy stanowią jednorazowe wsparcie dla podmiotów. Po ich wykorzystaniu należy zaopatrywać się w testy antygenowe we własnym zakresie.

źródło – Kolegium Lekarzy Rodzinnych