Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną

w GMINNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE

 

pobierz