Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 23.10.2020

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ważne informacje podane przez Konsultanta Krajowego w związku z w/w rozporządzeniem RM. 


1. laboratoria prywatne muszą wpisywać wyniki w EWP (więc powinniśmy je widzieć w gabinet gov)- wchodzi 5 listopada
2. par. 3a: osoba skierowana na test jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następnego po dniu skierowania (nie dotyczy testów kierowanych ze szpitali)
3. izolacja lub kwarantanna są zawieszane na czas udania się na test i powrotu (nie potrzeba zgody sanepidu)
4. informacja o wyniku testu, izolacji i kwarantannie może być przekazywana ustnie (telefon)
5. nie będzie już wydawanych decyzji administracyjnych o kwarantannie
6. ZUS bierze informacje o izolacji i kwarantannie z systemu – nie musimy wystawiać eZLA ani żadnych zaświadczeń
7. gdyby się zdarzyło, że ww informacji nie było w systemie – pracownik składa pracodawcy oświadczenie pisemne, że odbywał izolację/kwarantannę – w terminie 3 dni od ich zakończenia (można mailem)
8. obowiązkowej kwarantannie nie podlega osoba, która przebyła zakażenie SARS CoV-2
9. przypominam, że w rozp z 9.10 (poz. 1758) został zniesiony obowiązek wysyłania ZLK-1, jeśli zlecenie na test idzie przez gabinet gov


Trzeba czytać łącznie z rozporządzeniem z 9.10 (poz. 1758)

treść artykułu zaczerpnięta z Kolegium Lekarzy Rodzinnych

https://www.klrwp.pl/aktualnosci/wpis/1056/2020-10-26/rozporzadzenie-rm-zmieniajace-rozporzadzenie-w-s-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-z-dnia-23102020/pl