Dyrekcja GZOZ Pawłów informuje, że w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań, prowadzonymi  szczepieniami COVID, a także stale prowadzonymi szczepieniami dzieci podjęto działania które mają na celu zapobieganie gromadzeniu się jednoczasowo  większej ilości pacjentów na terenie ośrodków zdrowia. W ostatnich tygodniach zauważono sytuację, że na terenie ośrodków przebywało jednoczasowo kilkanaście lub kilkadziesiąt osób często bez zachowania obowiązujących zasad dystansu społecznego, sprzyja to w obecnym okresie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Równocześnie wzrosła znacznie ilość dodatnich wyników na COVID wykonywanych w Ośrodku Zdrowia w Pawłowie ( szybkie testy Abbotta). Intencją wprowadzonych zmian nie jest w żadnym stopniu ograniczenie dostępności, a jedynie spowodowanie aby nie gromadziła się duża liczba pacjentów w tym samym czasie. Jesteśmy jako zoz placówką w której od wielu miesięcy mamy „otwarte drzwi”.

W ostatnich tygodniach zwiększyliśmy liczbę numerów do 7 na terenie gminy pod którymi pacjent może uzyskać poradę lekarską lub pielęgniarską. Niestety często duża liczba udzielanych teleporad powoduje czasowe zajęcie linii telefonicznych.
Dlatego też w celu usprawnienia obsługi pacjentów prosimy o kontaktowanie się pacjentów w sprawach nie wymagających teleporady lub bezpośredniej wizyty w ośrodku np.: powtórki leków,

wydania skierowania do specjalisty, na badania itp. po godzinie 10.00.

Przypominamy o numerach telefonów do ośrodków:

OZ Pawłów: 41 334-31-28, 41 274-06-04, 41 389-70-17

OZ Ambrożów 41 272-25-10

OZ Radkowice 41 272-19-71

OZ Szerzawy 41 272-26-11, 41 389-70-28
Powtórki leków, wydawanie skierowań itp. realizowane będą po okresie rejestracji i po zakończeniu przyjęć pacjentów.

W ocenie pacjentów i Instytutu Badań Marki instytucja nasza otrzymała w 2020 r. wyróżnienie   „ Zadowolony Pacjent” które to otrzymują nieliczne jednostki medyczne, a stanowi ono uhonorowanie naszych wysiłków na rzecz zapewnienia pacjentom usług medycznych o najwyższych standardach. Szczególnego charakteru temu tytułowi nadaje również fakt, iż przyznawane jest ono na wniosek samych pacjentów i stanowi ich podziękowanie za udzieloną pomoc oraz wyjątkową  dbałość o ich dobro i zdrowie.