Ubezpieczony pacjent ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wykonywanych przez lekarza POZ. Pacjent wybiera lekarza w określonym przez siebie zakładzie. Nie obowiązuje rejonizacja. Druki deklaracji, które wypełniają ubezpieczeni, powinny być dostępne w każdej placówce leczniczej.Lekarzem POZ może być dla ubezpieczonego:
 • lekarz medycyny rodzinnej,
 • lekarz medycyny ogólnej,
 • lekarz chorób wewnętrznych (internista) lub
 • lekarz pediatra (dla dziecka).

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00) porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych – wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.
W pozostałym czasie, tj. od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne, świadczeń w zastępstwie lekarza rodzinnego, do którego pacjent ma złożoną deklarację wyboru lekarza poz, udzielają wybrane zakłady opieki zdrowotnej. W tym czasie ubezpieczony ma prawo do ambulatoryjnych porad lekarskich oraz związanych z nimi świadczeń pielęgniarskich (w tym także do wykonania zleconych iniekcji, zmian opatrunków, zaopatrzenia drobnych urazów możliwych do wykonania w ramach gabinetu zabiegowego). W sytuacji kiedy pacjent nie jest w stanie dotrzeć do lekarza osobiście może skorzystać ze świadczeń w ramach wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (odpowiednik wizyty domowej lekarza rodzinnego).
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ma obowiązek zamieścić informację o zasadach udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej oraz ambuatoryjnej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej na tablicy wewnątrz i na zewnątrz budynku siedziby poradni.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

 • decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,
 • kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,
 • decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,
 • wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,
 • wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia (bilanse zdrowia),
 • odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,
 • kieruje do zakładów opieki długoterminowej,
 • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami
 • opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.