admin

Pawłów, 29.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nie przekraczającej  kwoty 130 000 zł  netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.)

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zaprasza do składania ofert  na wykonanie dostawy sprzętu komputerowego oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Zamawiający:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
NIP: 6641828612, REGON: 290664844
KRS: 0000008055
Tel/fax (41) 272 16 20
email: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

Continue reading

Punkt pobrań ALAB LABORATORIA
27-225 Pawłów, Pawłów 56
tel. 451 160 562
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.00.